Đề xuất mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa

(PLO)- Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ không còn hạn chế tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. 

Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Một trong những vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến được nêu tại Nghị quyết 170 của Chính phủ đó là việc mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Cụ thể, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp, điều này làm hạn chế việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chưa khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

Vì vậy, dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng không hạn chế tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Tại khoản 4 Điều 49 của dự thảo quy định điều kiện tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất trồng lúa phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được UBND cấp tỉnh chấp thuận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cần phải giới hạn đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa này vì nếu mở rộng có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo đất sản xuất cho nông dân.PauseUnmute

Loaded: 4.95%

Remaining Time -13:22Close Player

Do đó, Chính phủ đề nghị người dân cho ý kiến về đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Theo dự thảo, không hạn chế tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Ảnh: CHÂU ANH

Cũng tại dự thảo, Điều 171 quy định mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân lên không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp và giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, quy định như dự thảo nhằm tạo thuận tiện áp dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và để hộ gia đình, cá nhân yên tâm đầu tư vào sản xuất.