Chuyên mục: Dịch vụ pháp lý

Luật sư bảo vệ đương sự tại Trung tâm trọng tài thương mại

Hiện nay, các vụ tranh chấp thương mại thường được các bên đưa ra giải quyết tại trọng tài thương mại thay vì giải quyết tại tòa án như trước đây. Bởi lẽ, yêu cầu trọng tài giải quyết tranh chấp sẽ mang lại những tiện ích nhất định. Tuy nhiên, quá trình giải quyết […]

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về Hợp đồng kinh tế

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về Hợp đồng kinh tế là một trong những dịch vụ quan trọng mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Vì trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp cần thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, sản […]

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về Đầu tư

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về Đầu tư là một trong những dịch vụ quan trọng mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Vì trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp cần thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư, giúp doanh nghiệp ổn định trong kinh doanh, tránh […]

Trình tự giải quyết vụ án dân sự tại Toà án

Trong các mối quan hệ xã hội thường ngày, tranh chấp xảy ra là điều không tránh khỏi và khi các bên tranh chấp không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì họ tiến hành nhờ bên thứ ba can thiệp để có thể giải quyết tranh chấp. Một trong những thủ tục […]