Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN:

LOGICLAW hướng tới mục tiêu trở thành Công ty Luật được biết đến và được giới thiệu hàng đầu tại Việt Nam, một TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ cung cấp các dịch vụ pháp lý và trợ giúp pháp lý đáng tin cậy nhất và phải mang tính chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu của từng Khách hàng cụ thể trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau.

SỨ MỆNH:

LOGICLAW hình thành và phát triển từ khi số 0 và có được thành quả như hiện tại đó là chữ DUYÊN với nghề luật sư. Do đó, LOGICLAW luôn đặt tâm với sứ mệnh giúp người (cũng là giúp mình), luôn chú tâm là giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, biết phụng sự công lý, nói không với cái xấu, cái ác, sự đàn áp và bạo lực. Đặc biệt, chúng tôi không hành nghề luật sư chỉ vì TIỀN mà luôn muốn giúp ích cho xã hội được tốt hơn, mong muốn pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh, công bằng, tiến bộ, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, dân chủ.